Firma ElevenLabs wprowadziła funkcję „Iconic Voices” w swojej nowej aplikacji Reader, pozwalając użytkownikom na słuchanie tekstów czytanych przez cyfrowo odtworzone głosy zmarłych aktorów, takich jak Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds i Laurence Olivier. Dzięki partnerstwom z ich spadkobiercami, aplikacja umożliwia użytkownikom słuchanie książek, artykułów i innych materiałów za pomocą głosów tych legendarnych aktorów. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie przez pierwsze trzy miesiące i początkowo tylko na iOS w wybranych krajach, z planami rozszerzenia na cały świat i na platformę Android w nadchodzących tygodniach. Głosy te nie są częścią szerszej biblioteki głosów ElevenLabs i są przeznaczone wyłącznie do indywidualnego użytku, a nie do tworzenia treści przeznaczonych do udostępniania. Projekt ten budzi wątpliwości dotyczące praw autorskich i autentyczności, szczególnie w kontekście rosnących możliwości sztucznej inteligencji w tworzeniu obrazów, tekstów i dźwięków, co może prowadzić do nadużyć w różnych branżach kreatywnych.

Źródło