Reddit ogłosił aktualizację swojego protokołu Robot Exclusion Protocol (robots.txt), aby ograniczyć nieautoryzowanym botom AI i robotom indeksującym dostęp do jego treści. Posunięcie to ma na celu uniemożliwienie podmiotom komercyjnym masowego gromadzenia danych bez pozwolenia, przy jednoczesnym umożliwieniu dostępu do nich w celach niekomercyjnych, takich jak badania. Zmiany te są częścią szerszej strategii Reddita mającej na celu ochronę prywatności użytkowników i monetyzację danych, w tym sprzedaż dostępu do API firmom takim jak Google i OpenAI. Źródło