Centrum Medyczne Montefiore w Chicago wdrożyło program wsparcia pacjentów oparty na sztucznej inteligencji, aby poprawić wskaźniki badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Inicjatywa ta wykorzystuje sztuczną inteligencję do identyfikacji pacjentów wymagających kolonoskopii, którzy anulowali badanie i kontaktu z nimi, aby następnie przeprowadzić ankietę dotyczącą przyczyn rezygnacji z wizyty i przekierować do ludzkiego konsultanta, który z kolei może pomóc w ponownym zaplanowaniu badania i przygotowaniu do niego. Taka automatyzacja pozwala odciążyć konsultantów i zwiększyć liczbę osób, które po rezygnacji z kolonoskopii jednak do niej przystąpiły o 9 punktów procentowych. To badanie, choć dla wielu niekomfortowe, ma kluczowe znaczenie w diagnostyce i profilaktyce nowotworów przewodu pokarmowego. Źródło