Rada Unii Europejskiej przyjęła AI Act, pierwsze na świecie kompleksowe prawo regulujące sztuczną inteligencję. Przepisy dzielą systemy AI na cztery kategorie ryzyka: minimalne, ograniczone, wysokie i niedopuszczalne. Systemy o wysokim ryzyku będą podlegały ścisłym wymogom dotyczącym przejrzystości i bezpieczeństwa, a systemy uznane za niedopuszczalne zostaną zakazane. AI Act zakazuje m.in. systemów rozpoznawania twarzy w czasie rzeczywistym w miejscach publicznych. Nowe regulacje mają wspierać innowacje, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz start-upach. AI Act ma stanowić wzór dla innych krajów i organizacji. Źródło