GPT-4o, najnowszy model od OpenAI, umożliwia bardziej naturalną interakcję człowiek-komputer, przetwarzając tekst, dźwięk i obrazy jednocześnie. Dzięki szybkim reakcjom, model ten może rozpoznawać otoczenie za pomocą kamery i reagować na dźwięki w czasie zbliżonym do ludzkiego. Jest również bardziej wydajny, tańszy i szybszy od wcześniejszych wersji. GPT-4o ma zaawansowane zabezpieczenia i został przetestowany pod kątem ryzyka w różnych dziedzinach. GPT-4o będzie dostępny dla użytkowników bezpłatnej wersji oraz w wersji Plus, oferując do 5 razy wyższe limity wiadomości. Źródło Informacja ze strony OpenAI