Google wykorzystuje swój model AI Gemini w nowym produkcie z zakresu cyberbezpieczeństwa, Threat Intelligence, który powstał we współpracy z firmą Mandiant i z pomocą VirusTotal, skanera wirusów, oraz dużego modelu językowego Gemini 1.5 Pro. Model ten ma znacząco skracać czas odwracania skutków złośliwego oprogramowania, co potwierdza szybkość z jaką przeanalizował kod i znalazł wyłącznik awaryjny WannaCry, wirusa, który w 2017 zachwiał infrastrukturą szpitali i firm na całym świecie. Innym innowacyjnym aspektem jest możliwość wykorzystania Gemini do podsumowywania raportów bezpieczeństwa i trafnego przewidywania skutków cyberataków. Ponadto Google planuje wykorzystać ekspertyzę Mandianta do oceny słabych punktów w przyszłych projektach związanych z AI. Źródło