Badania wykazały, że sztuczna inteligencja w postaci chatbota pomogła zwiększyć liczbę pacjentów kierowanych na usługi zdrowia psychicznego przez Narodową Służbę Zdrowia (NHS) w Anglii, zwłaszcza wśród grup marginalizowanych, które rzadziej szukają pomocy. Twórcy chatbota Limbic Access przeprowadzili badanie, które wykazało, że jego dostępność na stronach internetowych przyczyniła się do wzrostu skierowań na program terapeutyczny NHS dla osób z zaburzeniami lękowymi i depresją. Chatbot przeprowadzał wstępny wywiad z zainteresowanym pacjentem, dostosowując swoje pytania do raportowanych symptomów chorobowych. W ten sposób generował skierowanie wraz ze szczegółowym raportem, który następnie trafiał do specjalisty. W ten sposób lekarze oszczędzali czas, który normalnie spędziliby na poznawaniu pacjenta. Autorzy raportu podkreślili, że większa liczba pacjentów kierowanych na pomoc nie spowodowała wzrostu czasu oczekiwania ani zmniejszenia liczby przeprowadzanych ocen klinicznych. Źródło