W miarę zbliżających się wyborów prezydenckich w 2024 roku sztuczna inteligencja znacząco kształtuje krajobraz polityczny, obejmując zarówno agencje rządowe, operacje kandydatów, jak i kampanie wyborcze. AI jest aktywnie wykorzystywana w analizie danych dotyczących wzorców głosowania, kształtowaniu przekazu oraz subtelnej analizie nawyków użytkowników mediów społecznościowych. Sztuczna inteligencja posiada potencjał do pozytywnej transformacji kampanii politycznych, umożliwiając hiperpersonalizowane strategie. Poprzez tworzenie dostosowanych kampanii dla zróżnicowanych grup wyborczych, AI może wyeliminować monolityczne narracje. Ponadto wykorzystanie chatbotów może ułatwić wyborcom poznanie i analizę aspektów kampanii wyborczych, które są dla nich najistotniejsze. Niemniej jednak osiągnięcie tych korzyści zależy od opracowania skutecznych regulacji regulujących etyczne wykorzystanie AI w procesie wyborczym. Źródło