Sam Altman z OpenAI ogłosił nową inicjatywę o nazwie Copyright Shield. Program ten oferuje pokrycie kosztów prawnych związanych z pozwami dotyczącymi naruszenia praw autorskich dla użytkowników ChatGPT Enterprise i interfejsu programistycznego API. OpenAI zamierza bronić swoich klientów przed roszczeniami prawnymi zamiast usuwać chronione prawem autorskim materiały z zestawu danych szkoleniowych ChatGPT. Warto zauważyć, że kilku znanych autorów złożyło pozwy przeciwko OpenAI, zarzucając użycie ich chronionego prawem autorskim dzieła do szkolenia chatbota. Źródło