W odpowiedzi na opinie użytkowników chcących rozwiązań pozwalających na personalizację Chatu GPT do indywidualnych potrzeb, OpenAI wprowadziło możliwość tworzenia własnych GPT (z angielskiego Generative Pre-trained Transformers - wstępnie wytrenowane transformatory generatywne). Stworzenie własnego GPT nie wymaga żadnego kodowania, polega po prostu na podaniu modelowi dodatkowych instrukcji i informacji poprzez rozmowę z chatbotem i ocenianie odpowiedzi. W ten sposób powstały już m.in. GPT wytrenowane do tłumaczenia zasad gier planszowych, krytyki dzieł literackich, przygotowywania przepisów kulinarnych czy dawania porad dotyczących prania. Wkrótce pojawi się również sklep z GPT, dzięki któremu użytkownicy będą mogli dzielić się swoimi GPT z innymi i odkrywać nowe. W kolejnych miesiącach ma również pojawić się możliwość monetyzacji publikowanych GPT. Z personalizowanych GPT mogą korzystać subskrybenci ChatGPT Plus i Enterprise, jednak są plany, by udostępnić je również szerszemu gronu użytkowników. Źródło