Badacze z Uniwersytetu Leeds opracowali sieć neuronową, która jest w stanie szybko i precyzyjnie analizować duże antarktyczne góry lodowe na zdjęciach satelitarnych w zaledwie 0,01 sekundy. Ta technologia różni się od wcześniejszych pracochłonnych metod manualnych, oferując szybszą i bardziej efektywną metodę monitorowania obszaru lodowców. Sieć neuronowa, oparta na projekcie U-net, wykazała 99% dokładność w mapowaniu obszaru góry lodowej, co dowodzi jej potencjału do zastosowań operacyjnych i poprawy obserwacji zmian obszaru góry lodowej. Technologia wykorzystuje dane z misji radarowej Copernicus Sentinel-1 do odróżniania gór lodowych od otaczającego je lodu morskiego i linii brzegowej w trudnych warunkach. Źródło