Niedawno opublikowane badanie w Scientific Reports wykazało, że chatboty oparte na sztucznej inteligencji, zwłaszcza duże modele językowe, mogą przewyższać przeciętnego człowieka w zadaniach kreatywnych, takich jak generowanie alternatywnych zastosowań codziennych przedmiotów, co jest formą myślenia dywergencyjnego. Niemniej jednak najlepsi ludzcy uczestnicy wciąż przewyższali najlepsze wyniki chatbotów w tych zadaniach. Badanie sugeruje, że chatboty AI mogą generować pomysły na równi z ludźmi, ale podkreśla potrzebę dalszych badań nad integracją AI w proces twórczy. Źródło