Khan Academy to organizacja pozarządowa udostępniająca materiały edukacyjne z różnych dziedzin na swojej platformie e-learningowej o tej samej nazwie, pomagając dzieciom i młodzieży na całym świecie w dostępie do edukacji. Obecnie trwają testy nad dodatkową funkcją Khan Academy: Khanmigo, czyli czatbota pomagającego w nauce. Khanmigo ma służyć jako tutor i wspierać w nauce. Potrafi na przykład pokierować w stronę roziązania zadanaia matematycznego lub wcielić się w rolę postaci historycznej lub literackiej i odpowiedzieć na pytania. Jest w stanie też pomagać nauczycielom w tworzeniu scenariuszy lekcyjnych. Na razie Khanmigo jest testowany przez ponad 8000 osób, zaróno nauczycieli jak i uczniów. Choć nie jest bezbłędny, ma duży potencjał na stanie się integralną częścią Khan Academy.

Źródło